Указания относно издаване на дубликат на изгубено или унищожено удостоверение на вписан в Регистъра строител

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на загубено или унищожено удостоверение за вписване

ПЪЛНОМОЩНО

ЕИКнаименованиеУдостоверение
115096057ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД
201419658МГА ИНВЕСТ ЕООД