ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ


Съгласно взето решение на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС срокът за подаване на заявленията
по чл.20, ал.2 от ЗКС е удължен до 17.00ч. на 30.09.2022г.