ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ


  Уважаеми строители, срокът за подаване на заявленията по чл.20, ал.2 от ЗКС за 2022г. е удължен до 02.10.2023г, 17.00ч.